Apocalypse zchlastan┘m pohledem (Bolda)


Sakra, dyď j┴ si to houby pamatuju. To teda nevim vo ├em budu tady v tom ├l┴nku ps┴t. Asi n┼jak┘ kecy, co jak a tak.
Tak na purtyplac sem dorazil s Enifem u┌ f p┴tek vodpoledne a hned sem si dal pifko a n┼co pojed, teda a┌ potom co sem pokecal s Lahv┴├em a Dizzym a tak. No a pak sem chlastal, jak ta kr┴va.
Taky sme s Enifem rozv┼Ëovali sm┼rov┘ tabule se Ëipkama a n┴pisem ¬Apocalypse 2k║ po Brandejse (vod n┴dra┌╔ do hospody), aby zbloudilci trefili. PĎijel JimiPow a DeliHC a tak sme zachlastali a zahulili. Mezit╔m doËlo na plac pouh┘ch 16 Pol┴k╩, kter┘ L┴hve doprovodil z Phy. Pak sem chlastal a najednou byla tma a tak se Ëel chrn┼t.
Druhej den sem posn╔dal a dal si pifko. Pak sem chlastal, pĎijel kde kdo, ale prej m┴lo, pokud si vzpom╔n┴m tak Vertik┴lovÎ, VektoĎi, taky n┼jak┘ Unnamed a kdosi cosi u┌ivatelsk┘. No a pak za├alo compo a to u┌ sem chlastal co to dalo, tak┌e to hezky ub╔halo. S n┼kym sem furt kecal a chlastal a taky jemn┼ skoro neznateln┼ zahulil, no a ta p┴rty b┼┌ela jak na dr┴tk┴ch. Mezit╔m sem si fËimnul, ┌e Enif n┼co kut╔ na m┘ Am├e ned╩stojn┼ pĎipojen┘ na ├ernob╔l┘ Merkurce a ┌e to bude intro. Teda nevim, ale sotva sem se na to pod╔val za├alo mn┼ bejt blb┼. No netvrdim, ┌e sem za├al texturovat z toho fast compo intra, ale z n┼├eho to bejt muselo. Sna┌il sem se teda doj╔t a┌ na hajzl, ale nevyËlo to, ikdy┌ sem se usilovn┼ sna┌il udr┌et blitky rukou, tlak byl nakonec pĎ╔liË velkej a u┌ bylo v s┴le u baru nablito jedna b┴se╬. Pak sem jeËt┼ trochu potexturoval beton (1x2, podlaha 1x1) - teda takovej ten vochoz na zahr┴dce jak tam L┴hve chr┴pal no a samonoha hajz m╔su jaxvin┼. No a pak mn┼ vyËtvali to u klidit (Maty mn┼ vyprovodil a┌ k pultu pro hadr&k┘bl n┴├in╔), tak sem vyt╔ral ty zvratky a bylo mi fajn, ┌e sem si Ëel rovnou pro dalË╔ Star┴├. N┼jak pĎed t╔m sem trochu zachlastal a zahulil s Unnamed a s Jimi a Delim, ale nefim, kdy jak co, prost┼ mlha. Pak zas najednou byla tma, jen co sem se vyblil. ˇel sem chr┴pat ven, proto┌e vevnitĎ bysi zaslou┌ili buben╔├ka 2000 a f tom se mi chrn┼t necht┼lo.
V ned┼li sem se probral a bez sn╔dan┼ asi v o9:oo vyrazil s Enifem a autobus do Phy a to sem nem┼l d┼lat, m┼l sem tam zvostat do pond┼lka a poĎ┴dn┼ se jeËt┼ n┼├eho nap╔t, ┌e jo.
No, moc si toho nepamatuju, ale bylo to fajn a jen douf┴m, ┌e jeËt┼ n┼jak┴ Apocalypse bude, kdy┌ nepĎijeli l╔n┘ prasata, kter┘ sou zvodpov┼dn┘ za to, ┌e nebude kdy┌ nebude. Hovada jedny, aď chc╔pnou a jako zombie stejn┼ pĎit┴hnou na mo┌nou Apocalypsu 3 v z┴Ď╔ roku 2001.