ßPÎ├ko tehdy a dnes (Bolda)


Ned┴vno pĎiËel Enif s n┴padem vydat Amiga Positive 13 a to po zruËen╔ LookOut!u snad, aby m┼l pro├ dod┼lat ten magovej engine, snad abysme si mohli stejn┼ jako VectoĎi nostalgicky zavzpom╔nat. Vydat vybrakovan┘ vykop┴vky nejni ur├it┼ vorigin┴ln╔ n┴pad a je to jasn┴ vopi├┴rna po Exitu, ale co n┼kde se ├l┴nky vz╔t musej a kdo se s m┴ ps┴t furt novejma kecama. No n┼jak┘ nov┘ kecy taky budou, vlastn┼ jich zrovna bude v┼tËina a to naprost┴, tak┌e to nostalgick┘ v╩bec (a vopi├┴rna taky ne) nebude vyjma snad tohodle ├l┴nku, ve kter┘m bych cht┼l trochu zameditovat nad Amiga Positivem.
Tak Amiga Positive byl docela pravideln┼ vych┴zej╔c╔ mag, ale kdy┌ ho dneska ├tu tak m┴m pocit, ┌e je to docela shitus, teda plnej nepou┌itelnejch, ikdy┌pĎe├ten╔schopnejch ├l┴nk╩. No, na nostalgii zrovna netrp╔m, jak u┌ je z pĎedchoz╔ v┼ty patrno, ale i tak na ßPÎ├ko vzpom╔n┴m docela pozitivn┼. Je to taky u┌ docela d┴vno (2 roky) a tak se nem╩┌u divit jak┘ kecy sem to tam psal. Za ├as╩ sv┘ho nejv┼tË╔ho rozmachu za Îry html, m┼l Amiga Positive p┼t lid╔, kter┘ pro n┼j n┼co tvoĎili, n┼kteĎ╔ pravideln┼, jin┘ ani to ne. Dycinky to byl u┌ivatelskej lame mag a┌ na p╩du, ale sem tam se v n┼m dali pĎe├╔st zaj╔mav┘ v┼ci. Na internetu, kam dosp┼l (a je tam snad i dneska), ho navËt┼vovali dokonce neuv┼Ďiteln┘ po├ty lid╔ - n┼co pĎes stovku.
Tak jako tak, byl Positiv, moje a nejen moje, prvn╔ magaĎsk┘ d╔lo a dneska u┌ bude taky trochu vo n┼├em jin┘m, aby se neĎeklo. Tak asi bude v╔c scene, ikdy┌ se v n┼m bude ps┴t o vËem mo┌n┘m a nemo┌n┘m, aspo╬ v t┘hle tĎin┴ctce. M┴ douf┴m, dost scene vohoz a vevnitĎ budou n┼jak┘ scene kecy, tĎeba budu m╔t chuď n┼jak┘ vypotit.
Hlavn┼, ┌e m┼ u┌ ne├akej ┌┴dn┘ html-akce editace, to se mi fakt, ulevilo a to je taky dost podstatnej rozd╔l vod star┘ generace. No taky samonoha to, ┌e te─ d┼l┴me AP jako hLA produkci, co┌ je fajn, aspo╬ n┼jak┴ produkce bude.