D╩chodolog aneb Lazy Left (Bolda)

N┼jakou dobu se na konfereci ¬code & dezign║ zalo┌en┘ Lazy Jonesem Bonesem z Vertical Syndicate nepsalo vo ni├em jin┘m ne┌ vo tom, ┌e Lazy chce vodej╔t do ¬po├╔ta├ov┘ho d╩chodu║ co┌ v praxi znamen┴, ┌e bude m╔sto k¤dov┴n╔ gamesit na PlayStationu (jak ta star┴ svin┼ :-).
Tohle svoje pom┼rn┼ Ëokuj╔c╔ rozhodnut╔ u├inil sou├asnej nejlepË╔ ├eskej coder de facto m┼s╔c pĎed Apocalypsou 2k (┌e prej 3D SHOW). Jestli to nejni dalË╔ BonÎsovskej apr╔l, tak je to teda p┼kn┼ kurefsky nap╔├u a nad dalË╔m vosudem nejlepË╔ ├esk┘ grupy (VRT) vis╔ n┼kolik tunovejch votazn╔k╩. Bude Vertical pokra├ovat d┴l v produkci nebo chc╔pne? A kdo tam bude k¤dovat?
Podle Lazyho vodpov┼d╔ na ¬code & design║ konfu se zd┴, ┌e jeho rozhodnut╔ je nezvratn┘ a ┌e je mu docela fuk co tomu Ďeknou vostatn╔ Vertik┴lovÎ. Sv╩j vodchod do po├╔ta├ov┘ho d╩chodu Lazy vod╩vod╬uje t╔m, ┌e sed┼t vosm a p╩l hodiny u pixly (v pr┴ci) a jeËt┼ n┼co doma na po├╔ta├i tvoĎit je na jeho mozek moc a ┌e u pSX se nemus╔ u paĎen╔ moc pĎemejËlet a ├lov┼k si v╔c lamesen╔m vodpo├ine.
Hmmm, mo┌n┴, ┌e by to mohlo bejt i trochu jinak. Koneckonc╩, nechce se mi v┼Ďit, ┌e Lazy proslulej svou v┘dr┌╔, kterou prok┴zal nejen ve Vertik┴lsk┘ tvorb┼ (MIP report nebo skv┼l┴ Reverse a vo nic horË╔ Tucolor), ale taky v dosud v mysl╔ch ┌ij╔c╔ afÎĎe s PĎevodn╔├kem (ned┴vno jeËt┼ AGAs v Taboo #1 polsky kl┴vesil, ┌e VRTi krakli shareware PĎevodn╔k ¬a mysleli, ┌e sou bohovÎ║) se z fleku vysere na scÎnu. Mo┌n┴ se nakazil nihilismem a ne├inost╔ (hLAvn┼ pozor na cholesterol, aspo╬ chc╔pneË na rakovinu, kdy┌ ne na mrtvici) a nebo (ikdy┌ se tomu t┼┌ko d┴v┴ souhlas) se pod┼lal z konkurence v compu na Apocalypse (2k, 3D blabla) a to pĎedevË╔m z nov┘ (? taky) Lahv┴├ovy formace Reason. Podle vËeho je to nesp╔Ë t╔m, ┌e se Lazy rozhodl zm┼nit ┌ivotn╔ styl - v╔c posilovny a bazÎnu a m╔╬ k¤dov┴n╔. Dokonce sem zaslech, ┌e mu doktorka vyhro┌ovala, ┌e pokud to neud┼l┴ pude do kytek.
Aď tak nebo tak je vodchod Lazyho ze scÎny - tj. jeho pĎechod k tot┴ln╔mu lamesen╔ na PSX drsnou ranou jak pro slabou a malou ├eskou scÎnu tak a to pĎednostn┼ pro Vertical Syndicate. Jen douf┴m, ┌e se tahle grupa nepolo┌╔ cel┴ jak dlouh┴ tak Ëirok┴, co┌ by podle kec╩ na inet konfu nem┼la.
No uvid╔me a Sbohem Lazy, je t┼ Ëkoda.