Here We Are ^ Reason (Bolda)

¬Here We Are║ je prvn╔ demo (sp╔Ë demko) vod nov┘ jugosl┴vsko/├esk┘ grupy Reason, kterou tvoĎ╔ sam┘ doublemembeĎi. Za Reason kope taky Subwork (ex.L┴hve) a ten se spolu s coderem God jr. stal spolutv╩rcem tohodle demka (v creditzech tomu Ďikaj ¬some ideas║).
Tohle demo bylo stvoĎeno b┼hem n┼kolika hodin (n┼co kolem p┼ti) a na svejch ani ne 320 kB nejni podle m┼ v╩bec Ëpatn┘, ikdy┌ sem zaslech u┌ i takov┘ vodsudky jako ┌e je to lameĎina. Rozhodn┼ je to n┼co jako po├┴te├n╔ v┘kĎik do scÎny, kter┘ n┴m ispirov┴n Queen oznamuje, ┌e tu Reason sou a n┼co cht┼j d┼lat.
Tak to za├nu pitvat.
Hudba je takov┴ rychl┴, technick┴, vpravd┼ demaĎsk┴, ale pĎ╔de mi, ┌e u┌ sem ji n┼kde slyËel (nebo podobnou v demech vod iq2000;)). No do dema sed╔ jak prdel do kalhot, to se zase mus╔ nechat. Jinak efekty sou, Ňvodn╔ s n┴pisem REASON a pak voxel a pak v╔cen┴sobnej rychlej dost dobrej bump a to vËechno pĎes jakejsi "do skla vylisovanej" vobr┴zek n┼jak┘ hol├iny. Kdyby to nebylo tak hn┼d┼ Ëed┘, nakl┴vesil bych, ┌e je to skv┼l┘. To m╩┌u klidn┼ vp┴lit i na ten torusoidn╔ tunel z blurovanejch trojŇheln╔k╩. Kone├n┼j efekt s notoricky zn┴mejma rozplizlama (n┼co jako voh╬ostroj;)) zabere spolehliv┼, neboď je spolehliv┼ pohlednej. No a pak pĎijde nejdrzejË╔ ├┴st dema - greetzy, kter┘ se m┼n┼j na jak┘si zkomoleniny a to dost drze. (tak horizont┴ln╔ kĎe├┴ci? - to's pĎesral:))) Je to cel┘ takov┘ kr┴tk┘, ale na n┼kolik hodin ├innosti je to dobr┘. Akor┴t je to na m╩j vkus m┴lobarevn┘.
No a to by bylo k Here We Are asi fËechno, jen se jeËt┼ ukecnu, ┌e Reason chystaj na Apocalypsu v┼tË╔ prav┘ supr dupr demo, jeho┌ n┴pl╬ je takov┴ (jak u┌ to u dem vob├as bejv┴) psychotick┴ a u┌ sem vid┼l i scÎn┴Ď, ale v╔c vo tom kecat nebudu, snad jen, ┌e s nim hopsa hejsa do Brandejsa, tak┌e uvid╔me na jaĎe na Apocalyse 2000 jak si tohle jejich dalË╔ d╔lko povede.