Inzer┴t (Flegy)

Sh┴n╔te hry na PC, Amigu a hlavn┼ Macintosh? Nechcete za n┼ d┴t moc pen┼z? Tak pr┴v┼ v┴m je ur├en tento inzer┴t. Prodejny LevnÎ knihy KMA u┌ dlouho neprod┴vaj╔ pouze levnÎ knihy, ale i po├╔ta├ovÎ hry, ├asopisy, video CD, hudebn╔ CD atd. a to v bezkonkuren├n╔ch cen┴ch. Mnohdy cena ca CD je ni┌Ë╔ ne┌ cena pr┴zdnÎho obalu !!! :-() Mal┘ v┘b┼r toho, co jsem v KMA v posledn╔ dob┼ koupil a co je tedy pravd┼podobn┼ k m┴n╔ i jeËt┼ te─:

MAC:
Daedalus Encounter (20,- KŃ) - interaktivn╔ hra na 3 CD
Alone in the Dark 3 (20,- KŃ) - 3D advenura

AMIGA:
Cannon Fodder 2 (30,- KŃ n┼meck┴ verze) - jist┼ netĎeba pĎedstavovat

Video CD:
Ceny od 20,-KŃ, jedin┘ problÎm je v tom, ┌e se jedn┴ v┼tËinou o n┼meckÎ a nebo francouzskÎ verze, ale alespo╬ na zkouËku pĎehr┴va├╩ je to dobrÎ.

Ńasopisy: Excalibur, Score, Gamestar, Internet - asi 50,- KŃ za kus.

Nejv╔c se zde prod┴vaj╔ hry na Macka, a ty pod emutac╔ b┼┌╔ celkem good i na Amize, tak┌e v dneËn╔ dob┼, kdy je Amiga hern┼ na dn┼ lze tyto gamesy celkem dobĎe vyu┌╔t. Jestli bude z┴jem, ud┼l┴m do dalË╔ho ├╔sla p┴r recenz╔ co jak b┼┌╔ a tak podobn┼.

No a na konec p┴r adres, kde LevnÎ knihy KMA naleznete. Vzhledem k tomu, ┌e j┴ to m┴m nejbl╔┌ do Prahy, plat╔ vËe v┘Ëe napsanÎ pro pra┌skÎ prodejny. Pokud tedy budete m╔t cestu do n┼kterÎho n╔┌e uvedenÎho m┼sta ur├it┼ se stavte - nebudete litovat !!!

PRAHA V┴clavskÎ n┴m┼st╔ 36
Jugmanova 18
Na poĎ╔├╔ 21, pas┴┌ SACO
Na poĎ╔├╔ ??? (sorry, ale pĎesn┼ se mi nepodaĎilo zjistit)

BRNO
Ńesk┴ 29

OSTRAVA
28.˛╔jna 30/186

LIBEREC
Revolu├n╔ 66/2

BRATISLAVA
Obchodn┴ 51

D╩le┌itÎ upozorn┼n╔ !!! ProhlaËuji, ┌e j┴ osobn┼ nem┴m s firmou KMA nic spole├nÎho (krom┼ toho, ┌e tam chod╔m pravideln┼ nakupovat) a tato reklama je zcela nev┘d┼le├n┴ a slou┌╔ jen jako upozorn┼ni na v┘hodnou koupi.