PĎ╔hody z nenorm┴ln╔ho ┌ivota I. (Bolda)

Je to tak, rozhodls sem se, ┌e do ka┌d┘ho ├╔sla ßPÎ├ka nap╔Ëu jednu z pĎ╔hod ze sv┘ho nudn┘ho prost┘ho ┌ivotn╔ho pochodu. Dneska je mi fajn, cejtim se na to, proto┌e sem skv┼le zakys v jeden┴ct┘ misi Napalmu (za lidi, UEDF nebo jak), na jeden z┴tah dopaĎil Chaos Engine s Preacherem a Thugem, posekal tr┴vu pod vohradn╔kem, aby se nevyb╔jel do zem┼ a neutekly n┴m kr┴vy a taky mi pĎiËly prachy vod soci┴lky a snail s tunou ├l┴nk╩ vod Flegyho, kter┘ho sem zlanaĎil k hLA - no prost┼ fajn den na hust┘ vypr┴v┼n╔├ko.
Vlastn┼ f tomhle ├╔sle u┌ jeden takovej pokec je a to Chlast-Slast?, ale co neuËkod╔ dalË╔.
Tak┌e co to bude?
Dvac┴t┘ho m┴je lÎta p┴n┼ dvatis╔ce v p┼t hodin vodpoledne se ve Votick┘ restauraci ¬Z┴meck┴║ konala seËlost m┘ho ro├n╔ku bejval┘ z┴kladky a j┴ tam nechyb┼l.
JeËt┼.... no p╩vodn┼ tenhle n┴sleduj╔c╔ text vznikl jak dopiz L┴hvemu, ale pak se mi v palici rozle┌elo dalË╔ch p┴r v┼c╔, tak┌e tam bude trochu nov┘ho i pro tebe Lahv┴├i.
A tady je ten pokec:
Ty kr┴vo to zase byl komat. Tak sem se v Ëest vr┴til z t┘ sleziny a ty've to ti mus╔m popsat: Tak┌e po cest┼ z Votick┘ho n┴dra┌╔ m┼ chytilo krupobit╔ a vyml┴tilo my p┴r d╩lk╩ do hlavy a to se bojim j╔t na pol╔├ko co to ud┼lalo s cannabisem (naËt┼st╔ to pĎe┌il, chv┴la P┴nu!). No dorazil sem na Staroz┴meckou restauraci (ve Votic╔ch jak sme tam ┌rali s hLA po Oversmoked ve├eru) a ty xichti u┌ tam fËicni byli, proto┌e sem pĎiËel vo p╩l hodiny pozd┼. Tak sme kecali a chlastali, vyfotili se u sousoË╔ 4 svatejch a panneky Marie a se┌rali ve├eĎi a zase chlastali. Za chv╔li sem byl jak turbo, asi tak 2▄ jako na APocalypse a Ëel sem se vybl╔t poprv┘. Nic sem tam nepotexturoval, kurva dobĎe sem se trefil do m╔sy. N┼jakej pleËounj tam pak rozjel d╔zu, ale ty sra├ky co tam hr┴l: duc, duc, Michal David, Maxim Turbulenc a tak podobn┼. Pak se mn┼ bejval┴ spolu┌┴kyn┼ (fuckt se nevzpomenu na jmÎno) sna┌ila dostat na parket ml┴tit sebou do t┼ch sra├ek a vypadalo to asi takhle:
¬Lubore po─ tancovat, p¤─...║ ¬To radËi chc╔pnu, stejn┼ to neumim a na takov┘hle sra├ky tancovat nebudu ani v kĎe├i.║ ¬Ani se mnou ne?║ ¬Ani s tebou ne.║ ¬Tos m┼ teda urazil!║ a s nasran┘m v┘razem vodeËla kamsi. No nasrat sem ji necht┼l, ale vËechno je lepË╔ ne┌ Michal David a jeho retro Ëity. Pak sem si myslel, ┌e sem se tomu parketu vyhnul a chlastel sem. Ta co sem ji nasral u┌ se mnou pochopiteln┼ nekecala, a tak sem ┌vanil s jinou spolu┌a├kou (te─ si vzpom╔n┴m, ┌e to byla Renata) a dv┼ma spoluxichtama.
Pak si pĎisedl jeden b┘valej spolu┌┴k, budu mu Ďikat tĎeba Pavel. Ve Ëkole to bejval nejv┼tË╔ s╔gr co furt propadal a moc se vzhledem nezm┼nil, akor┴t te─ je takovej uhlazen┼jË╔. Kec┴m s nim a nejednou se tam nahyb┴ Renata a m┴ takov┘hle kecy: ¬Pavl╔k, hezkej klu├╔k...║ Chvilku na ni nech┴pav┼ ├um╔m a pak mi to dojde - ale, ┌e by se bejvalej s╔gr vyvinul v buznu? ßh┴, ├lov┼k nejde troj├it na nechutnou sra├ku a hned je Ďeditel Lambdy. Pobaven┼ se usm╔v┴m na Renatu a ta i s Pavl╔kem vykl╔z╔ pozice. Du se vyblejt a kec┴m s DuËanem (pochopiteln┼ dalË╔ bejvalej spolu┌┴k).
A ty vole vony to s t╔m duc duc sk┴k┴n╔m nevzdaly - najednou m┼ dv┼ spolu┌a├ky tahaly za ramana a sna┌ily se mi dorvat na parket, ale d╔ky Bohu to nezvl┴dly za m┘ho nesouhlasn┘ho Ďevu: ¬To radËi chc╔pnu!║ No a pak sem se Ëel zase vyblejt, kombinace chlastu a zvukovejch sra├ek d┼l┴ svoje. Pak mi ta cosem ji nasral a vostatn╔ vo┌rali pozvala na pan┴ka - dal sem sem si Fernet a to byla prda. Jenom nev╔m jestli se to nestalo pĎed tim cosem ji nasral, m┴m f tom ├asoprostorovej chaos. No a nakonec sem Ëel zase asi potĎet╔ blejt a tradi├n┼ sem usnul na hajzlu. Se proberu a tiCHO jak v hrob┼. No tak vylezu a nikde nikdo, fËichni pry├, jen person┴l ukl╔z╔. Tak mn┼ vyhodili s blbejma kecama vo tom, ┌e hodina na hajzlu stoj╔ pades┴t a co pades┴t, stopades┴t korun. Vlak nejel a tak sem Ëel deset kil┴k╩ dom╩ p┼Ëky po silnici prvn╔ tĎ╔dy, se┌ranej jak to prase. Bohu┌el sem po cest┼ vystĎ╔zliv┼l a moc mi neut╔kala, ale zase bylo hezk┘ r┴no, taha├e smrd┼li, pra┌┴ci to sma┌ili (a kurvy nevzali mn┼) a p t┴ci zp╔vali.
Celej den v ned┼li m┼ bylo zkurven┼ blb┼ a┌ do t┘ doby ne┌ sem usnul. Ne ┌e bych blil to u┌ ne, ale j╔st sem moc taky nemohl. A kdy┌ je z┴rove╬ hlad a ┌╔┌e╬ s blb┼ a tĎeba sem se napil tak mi bylo blb┼, ale p╔t sem musel proto┌e ┌╔┌e╬. No h┴ze├ka. Ale byla to hezk┴ noc.
Tak pĎ╔Ët┼ u dalË╔ pĎ╔hody z m┘ho nenorm┴ln╔ho prost┘ho ┌ivota.