Předjarní (Bolda)

Vstříc cvočku pod rtem
sešlý pohled očí matných
blížil se rychlým krokem
a vzduchem proudů jasných
příslibem jara svěže smrděl
aby alergikům snažně připomněl
hlenů frňáku přeplněný úděl

Paprsky chobotů Slunce
do mraků perou silou všechnou
se severákem jenž funí prudce
vyvstávají v směs spěšnou
lenivě a přece prudce

Kobliha s krémem jahodovým
vůňí svou tak křehká
jak žíhaně načerněná zrzka
krokem křečovitě pohodovým
v jícnu gurmánsky tleská

Zamrazile se občas atmoška tváří
co na tom, zoban skřivanův už na jaro sází
milióny zimy hrází
si to právě hází
a jaro, ta nádherná bestie
životaschopně krajinou vchází
jak příchuť její linie