Zp┼t

Pro├ m┴m jeËt┼ Amigu


Proto┌e nem┴m prachy na pixl╔├ko, tak v┘konnÎ a kr┴snÎ se spoustou toho nejjemn┼jË╔ho softwaru a lefnÎho hardwaru, bla, bla, bla. Ale hovno, i kdybych na to zasran┘ pixl╔├ko m┼l vrazil bych ty prachy do Am├i, aby ta chudinka dejchavi├n┴ byla vo trochu v┘konn┼jË╔.

Krom┼ toho mi ta moje Amiga na v┼tËinu po├╔ta├ovejch aktivit co prov┴d╔m bohat┼ sta├╔. Tak tĎeba texty do mag╩ a tak vpohod┼ v GoldEdu, sem tam vytisknu smlouvu z WordWorthu, zapaĎ╔m n┼jakou p╔├ovinu nebo po├umim do magu nebo na demo a fËechno v pohod┼. Samonoha na paĎby by bylo asi lep├╔ pixl╔├ko nebo playstejËn nebo n┼jak┴ takov┴ hr╩za, ale tolik m┼ zas to paĎen╔ nebere.

A taky m┼ furt pixla nepĎesv┼d├ila, ┌e bych ji n┼jak ┌ivotn┼ potĎeboval -investice do pixlaĎiny se mi jev╔ jako v╔c vyhozen┘ prachy ne┌ zaplatit neuv┼Ďiteln┼ pĎemrËt┼n┘ ├┴stky na upgrade Amigy.

Kdysi sem m┼l taky Am├u, proto┌e sem v┼Ďil v jej╔ reikarnaci v n┼jak┘ NEW AMIGA GENERATION, ├i co n┴m to furt Amiga inc. shit yacks lies company slibuje. Ale te─ furt le┌╔ na m┘m stole asi proto, ┌e sem na ni zvyklej a furt ji docela ┌eru a kurva r┴d u t┘ smrdut┘ Ëpinav┘ hromady plastu, hlin╔ku, m┼di, kĎem╔ku a jinejch sra├ek sed╔m a n┼co do toho klobu. Na GoldEd u┌ sem tak zvyklej, ┌e ps┴t n┼jakou pov╔dku v n┼├em jin┘m by m┼ asi tak nebavilo a u┌ v╩bec ne na pixle, proto┌e ty pixlaĎsk┘ kl┴vesy tak blb┼ klapou a sou zkurven┼ blb┘ na vomak a m┴lo se proma├k┴vaj nebo co, prost┼ sou na p┼kn┘ hovno nebo sem si a┌ moc zvyk na kl┴vesnici Amigy.

No a co tzv. ¬nov┴ Amiga║? Coby, zase kdy┌ bude, tak to bude (jak to vypad┴) n┼jak┴ nad linuxem ┌ivoĎ╔c╔ spl┴canina, kter┴ bude m╔t s Amigou spole├n┘ akor┴t jmÎno, no maxim┴ln┼ dobr┘(?) ╩mysly jej╔ch stvoĎitel╩. No sakra, kdy┌ ta linuxov┴ sra├ka vyjede n┼kdy kdov╔jestli z v┘robn╔ch p┴s╩ tak si to snad i koupim, abych m┼l lep├╔ hardware, ale svou starou vosv┼d├enou Am├u si stejn┼ nech┴m. Prost┼ to nem┴ smysl prod┴vat, ¬proto┌e to nem┴ cenu nebo sp╔Ë Amiga nem┴ cenu║ abych vodcitnul bejval┘ho amiga codera a je to fakt.

Tak┌e kdy┌ u t┘ sv┘ Am├i te─ sedim a pot╔m tenhle potext poslouch┴m n┼jak┘ ty mody a serem┼to proto┌e mi vodeËly repr┴ky zkurven┼ a ty z M1438S zn╔ jak Ëpatn┼ nalad┼n┴ rezav┴ plechovka - no co koupim si nov┘ a m╩┌u zase na cel┘ slavn┘ pixl╔├ko sr┴t, co┌ m┼ nev┘slovn┼ t┼Ë╔.

Mo┌n┴ u┌ je to jen tou snahou se liËit nebo co, ale furt je mi milejË╔ zastaral┴ Amiga ne┌ supermodern╔ zkurven┼ v┘kon┘ Windoze 2000 vyzbrojen┘ pixl╔├ko, fakt p╔s╔╔╔ od p╔s╔ngu, vychcan┘. Linux taky nemus╔m, tak┌e douf┴m, ┌e f t┘ pod┼lan┘ AmigaNG bude co nejm╔╬ vid┼t a nevystr├╔ fr╬┴k z j┴dra.

A scÎna stejn┼ nejl╔p b┼┌╔ na Amize, proto┌e se fËichni tvoĎi├i mus╔ kurva sna┌it aby jim to na n╔ makalo rychle a jak m┴ a chce to vod ├lov┼ka v╔c schopnost╔. Stejn┼ si mysl╔m, ┌e s v┘konem upad┴ cokoliv co m┴ co do├in┼n╔ s um┼n╔m nebo umem vysta├it s m┴lem... tĎeba: v┼tËina rendereĎin co sem vid┼l z pixla her mi pĎiËla jako mocn┼ infatiln╔ s divn┘m jakoby latexov┘m povrchem, prost┼ k zblit╔ - tĎeba takov┴ blbost jako Ďvouc╔ krokod┘l to u┌ je t┼┌ce ZA, ale hezky to vypad┴, ┌e jo, efekt jak kr┴va, krokod┘le nau├ se Ďv┴t. Teda ne ┌e by na Amize taky nebyly blbosti, ale na chc╔pl╔├ko pĎece je fËeho v╔c a taky Windoze. Fakt Windoze. A dvoutis╔cofky sou rychl┘! TĎicetdva mega pam┼ti je jim m┴lo, ale sou d┼sn┼ÎÎÎÎÎÎ rychl┘┘┘┘┘┘. A vod Micro$hitu.

No Linux prej chce zase pro zm┼nu dost pĎes 1 GB m╔sta na disku, tak┌e AmigaNG jak to tak vypad┴ bude m╔t nafukovac╔ hadr, jestli v╩bec bude, ┌e jo zn┴me ty kretÎny teda pardon slibotechny posran┘, i kdy┌ te─ u┌ sou tam zase jin┘ slibotechny co vypadali nad┼jn┼, jen┌e zase je bere ten linux. S t╔m m╩┌ou j╔t zvesela k Ë╔pku. I kdy┌ kdov╔, tĎeba se prosad╔. (ha, ha, ha - pozn. Blabla)

No co Amiga mi Ëlape a dokud ve smrteln┘m zkratu neschoĎ╔ bude makat furt a furt m┼ bere tis╔ckr┴t v╔c ne┌ pixl╔├ko.
Amiga Rulez!

Zp┼t