Zp┼t

Kontakt a podpora AP


Kontakt na ¬redakci║ AP:

Bolda/hLA
Lubor Sl┴ma
RadoËovice 3
BystĎice
257 51

tel.: 0301/783581
lubor.slama@worldonline.cz

...nebo prost┼ kontaktuj n┼koho z hLA...

Amiga Positive se d┴ st┴hnout z naË╔ str┴nky: http://hotizontal.zde.cz nebo tĎeba z aminetu..


Podpora:

Texty do ßPÎ├ka m╩┌ou bejt o ├emkoliv... a v AP nejni ┌┴dn┴ kotelna, tak┌e ka┌dej text╔k je v╔tanej. Grafika (face, cliparts), muzika atd. samozĎejm┼ taky. No, ale proto┌e se nepĎetrhnete a ßPÎ├ko vlastn┼ ├ten┴Ďstvo v╩bec nepodporuje tak to zase vËechno vytvoĎ╔ Horizontal Lamerz. Tak to zvl┴dnem i bez vaË╔ podpory. Ale i tak je pĎ╔padn┴ podpora vĎele v╔t┴na.


Zp┼t