Zpt

Death Trial by Mankind


Hned pot, co jsem si koupil PPC turbokartiku, podlehl jsem maniaklnmu zkouen vemonho softu. Vtinou m kvalita a vkon PPC dost mile pekvapily (teda a na to mal mnostv program), akort v jednom ppad jsem byl tak trochu zklamn. To zklamn byly PPC dema.

Zkrtka vtina dem byla jenom pedlan 68k verze a jet byla docela fuka je vbec spustit. Navc ta rychlost m taky njak moc nedostala, protoe dle mho nzoru m PPC na vc. A tak paradoxn nejlep 3D demo na Amize bylo podle mn Rise od Mellow Chips/TRSI, pi jejm provozovn PPC jenom pospval, neb Rise jede super fast i na nulatyictce.

Natst asy se mn a tak po zhldnut dema Deathtrial od grupy Mankind jsem musel svoje mnn troiku poopravit. Deathtrial je toti opravdu SUPER pvodn PPC demo.Take nejprve co potebujete na rozbhnut. Pokud jde o hardware tak vm sta Amiga s PPC a AGA, njak ta Fast RAM a asi 18 Mb na hadru. Ze softu si pipravte WarpOS (nejlpe verzi 4, protoe a od verze 4 ve chod tak jak m, alespo mn), AHI a dbplayer.library verze 2.0. Pokud tuto knihovnu nemte, nebo mte ni verzi vyhod demo roztomil requestk, kde vm d na vbr sice tyi monosti, ale kad dopadne stejn a to vykopnutm z dema.

Pokud u mte ve potebn tak na vs po startu vylet volby pro sputn. Nastavit si mete grafiku a zvuk pro AHI. No a po odmknut to konen zane. Cel demo, m urit pbh co je jist lep ne jenom nkolik rznch efekt poskldanch do jednoho celku. Dj dema se odehrv ve starm Egypt, a vyprv o smrti lovka a jeho cest do nebe (pekla). Budete svdky pevozu due po ece smrti na plachetnici i poslednho soudu, kde se v srdce proti prku. To ve je samozejm protkno nkolika super efekty. Ovem popisovat demo efekty je jako dlat dru do vody :-), take to radji nebudu dle rozvjet. Zkrtka je to SUPER!!!Dost mn pekvapila hlavn naprost plynulost a rychlost vech 3D scn. A to mm jen tu nejslap PPC kartu (603e/160 Mhz) a AGA. Na grafick kart je to pr o dost rychlej, co nechpu co se jet me zrychlit. Sp by bodlo, kdyby to bylo o nco jemnj.

Mankind s tmto demem zcela zaslouen vyhrli prvn msto na UKONX PARTY 2000. Pokud mte PPC urit si tohle demo seete a puste.Zpt