Zp┼t

Fiasko 2k


Tak to teda bylo Fiasko (fiasko s velk┘m F). No, v╩bec nelituju, ┌e sem tam jel. Na Fiasko 2k mn┼ dohnala hlavn┼ zv┼davost jak funguje scÎna u pixlaĎ╩. Ńesk┴ pixlaĎsk┴ scÎna je jen o m┴lo v┼tË╔ ne┌ amig┴ck┴ a proto┌e prej v┘born┼ prosperuje a vob├as n┼kdo tvrd╔, ┌e je i stejn┼ dobr┴ (nebo jeËt┼ lepË╔, .... hmm, jasn┼, cha, cha). No tak se tam jelo, vedro jako kr┴va, zkurven┘ vedro a┌ se sma┌il mozek.

Kdy┌ sme teda s L┴hvem a Dizzym dojeli do Uhersk┘ho HradiËt┼ a nevid┼li nikde cedule v┼Ët╔c╔ fiasko chvilku sme bloudili sma┌╔c╔m se m┼stem kde nechutn┼ smrd╔ kan┴ly, fakt drsn┼jc ne┌ v BeneËov┼. To┌ sme to naËli, dostali cedulky za 139,- a vzali m╔sto u projektoru kde u┌ piXie a TDM kutili do compa Vertical Toroids and horizontal cykloids a prob╔halo to slibn┼.

Proto┌e sme v╩bec nic nekouĎili (hmm, ze zahr┴dky n┴s vykousali, to nepot┼Ë╔), m┼li sme na compo ├istou mysl a mohli si ty produkce vychutnat....

Hmm, popisovat n┼co jako je 256B compo na Fiasku nem┴ smysl, to se mus╔ za┌╔t. Opravdu lituju, ┌e n┼co takovÎho na Amiga akc╔ch nen╔, aspo╬ by se ¬shit!║ dalo Ďv┴t ├ast┼ji.

Poslouchat module compo o 20 a v╔c pĎ╔sp┼vc╔ch je nechutn┼ unavuj╔c╔, tak┌e objektivita je ur├it┼ zaru├ena. VËak u takov┘ kvality modul╩ mus╔ bejt i druh┘ kolo s t┼mi p╩sobiv┼jË╔mi d╔lky.

U dem to vypadalo tak, ┌e v┘kon sout┼┌n╔ pixly dok┴zali vyu┌╔t tak tĎi pĎ╔sp┼vky. PÎÎÎÎCÎÎÎÎÎÎÎÎ je pĎece tak v┘konÎ, ┌e je tu st┴le mo┌n┘ vid┼t v compu 3d-scÎny zcela prost┘ texture mapingu (i kdy┌ teda se st╔nov┴n╔m, ale vid┼l sem u┌ spoustu amiga dem kde bylo voboj╔ a na m┘ ├tyĎic╔tce to b┼halo dobĎe).

Hmmm, nev╔m, ale i ty lepË╔ pĎ╔sp┼vky vob├as zaËokovali chybama ve vykreslov┴n╔ polygon╩ (a textur na nich), kter┘ se v amiga demech u┌ dneska jen tak nevid╔.

Tak r┴d bych nakl┴vesil vo Fiasku n┼co pozitivn╔ho, no a jo, de to, bylo tam dost lid╔, spousta pĎ╔sp┼fk╩ (je vid┼t ┌e sou to akt╔vovÎ). Jen┌e kdy┌ je n┼├eho spousta tak to jeËt┼ neznamen┴, ┌e je to dobr┘. I kdy┌ v┼tËina dobr┴ (nebo dostate├n┴) byla, tak invenci a n┴pad je lepË╔ hledat v amig┴ck┘ produkci anebo v produkci bejvalejch amig┴n╩ a amiga scener╩.

Taky si mus╔m zakl┴vesit n┼co vo systÎmu comp, teda hlavn┼ vo tom, ┌e na Fiasku chyb┼lo klasick┘ crazy compo jak ho zn┴me z amigy a ikdy┌ tu bylo wild-compo (kde bylo jedno video, nechutn┼-ftipn┴ anima├ka a empÎtrojky) tak doËlo k tomu, ┌e v┼ci, kter┘ by na amig┴ck┘ akci rezesm┴vali v crazy compu sb╔rali (podle mn┼ nezaslou┌en┼) body za svou (m╔sty pochybnou, samo┌routskou a primitivn╔) vtipnost v 64kb compu (a taky v demo compu).

Vectors. Tak n┴m pĎeËli na pixlu. Jak┴ Ëkoda. No ale jejich dem┴├ pod Widle nebyl Ëpatnej, byl vlastn┼ dobrej (za 3 a v╔c ani hovno). JeËt┼ nezn┴m v┘sledky, tak┌e to nem╩┌u poĎ┴dn┼ vokomentovat.

No, a co mn┼ na Fiasku fakt znechutilo? No, pĎece, ┌e je sponzorovan┘ MIcro$hitem. Jo, pen╔ze prej nesmrd╔ a za 1. m╔sto v demo compu dostaneË 5000,K├ darovan┘ch vod M$, co┌ v praxi vozn┴m╔ poĎadal do mikrofonu jako reklamu, teda ne jako, hotov┴ reklama na Micro$hit, stejn┼ jako vofici┴ln╔ obr┴zek, kterej se prom╔t┴ na pl┴tno - je tam sice jako posledn╔, ale je tam. Je libo prachy vod M$, plat╔ zlat┼. Ńist┼ vyd┼lan┘ prachy na Windoze, v┌dyď sou tak levn┘, funk├n╔, n┴dhern┘ a ty reinstalace, ┌e jo. Skv┼l┘! Vyhr┴t demo compo na Fiasku 2k se vyplat╔! Na pixlaĎsk┘ scÎn┼ maj ur├it┼ vËichni leg┴ln╔ Windoze (ha ha) nebo jedou v M$ DOS (agrhhhh) - no par┴da, ty barvy, to slavn┘ 8.3 a norton, no Ëpica.

Mysl╔m, ┌e pro pixlaĎe to byla skv┼l┴ p┴rty. No, mo┌n┴ bych tam jel i pĎ╔st┼, ale prej to nem┴ moc smysl. No, celkem to byla i z┴bava, ale ty cesty dlouh┘, hlavn┼ ta nazp┴tek, Uhersk┘ HradiËt┼ znamen┴ holt p┼knej kousek j╔zdy vlakem ze stĎedn╔ch Ńech.

Jo a pro├ bylo na s┴le tak dusno? Chladilo se tam moc penti╔...

Zp┼t