Zp┼t

Focus 3 Unplugged


V p┴tek 29.z┴Ď╔ roku 2000 vodpoledne v 15:52 sem m┼l nastupovat do vlaku na BeneËof, ale vlak m┼l sekyru, tak┌e to bylo asi vo ├tvrt hodinky d┘l kdy sem se f tom vlaku srazil s Enifem. No a j┼Ët┼, ┌e tak, proto┌e sme kv╩li t┘ sekyĎe sme proËvihli panď┴k (kupovali sme zrovna u kasy l╔stky do HavĎic) a chytli rychlej zpo┌d┼nej rychl╔k, kterej sice na Hlav┴k (ten v Pze) dorazil vo p┴r minut pozd┼ji ne┌ v 17:13, ale rychl╔ku do Star┘ho M┼sta se z Hlav┴ku asi moc necht┼lo a tak tam na n┴s po├kal. Nutno dodat, ┌e byl p┼kn┼ natĎ╔sklej. Teda je fakt, ┌e sme to v rychl╔ku z BeneËova vzdali jako ┌e to nestihnem, ale....

No, tak┌e sme zachytili v podchodu na tabuli, kterej to je, vlezem do n┼j a najednou slyË╔me z d┴lky vol┴n╔ a von to Dizzy. Tak┌e sme se pĎiv╔tali a doËli k m╔stu, kde u vokna st┴l L┴hve a dr┌el n┴m moc hezk┘ m╔sto u vokna v uli├ce...no jen klid, na Morav┼ sme si u┌ sedli (no, tak, jo, semtam i dĎ╔f). No, houba byla dobr┴, ale tak n┼jak nevydr┌ela, padla a zasy├ela (Ňpln┼ se z n┴s vypaĎila) a cesta pom┼rn┼ dobĎe ub╔hala. Ve Star┘m m┼st┼ sme pĎestoupili na znam┘ motorov┘ ├erven┘ blesk Ńesk┘ch Drah Total Local a to na jeho zmodernizovanou (pohodln┼jË╔) verzi. V HavĎic╔ch sme teda byli v pĎijatelnou ve├ern╔ hodinu (22:23 to asi nebylo, ale co je to p╩l hodina, ┌e jo, kdy┌ se ├ek┴ na zpo┌d┼nej rychl╔k, kterej zase nabral zpo┌d┼n╔ kdy┌ se slimejËil kolem staveb ┌elezni├n╔ho koridoru).

V HavĎic╔ch na zast┴vce ├ekal TDM (tdm) a pak n┴s navigoval k chatce na nechutn┼ strm┘m kopci (zkurven┼ nam┴havej vejËlap). No, doËli sme tam a zah┴jili zased┴n╔, tak┌e po menË╔ch manÎvrech s n┴bytkem sme si sedli kolem kulat┘ho stolu. Sv┼tlo n┴m dod┴vala baterka a sv╔├ky, jeliko┌ to tam bylo tot┴ln┼ Unplugged. NicmÎn┼, u┌ prvn╔ ve├er se skv┼le povedl a ikdy┌ bylo vËude kolem dost d┘mu, chatka neschoĎela.

B┼hem zased┴n╔ u kulat┘ho stolu se d┼li v┼ci, kter┘ sou intern╔ jeliko┌ se stali na internalu a tak tady nebudou ofici┴ln┼ popsan┘, ┌e jo, teda, ale vznikl tam jeden siln┼ tajnej intern╔ n┴pad, kterej by snad ani nemusel do... ale ne, to se prej nestane.

V sobotu, po n┴kupech, ob┼d┼ a siest┼ a dalË╔ch konstruktivn╔ch debat┴ch nad kulat┘m stolem sme vyrazili k TDM do jeho nory. To┌, nem┴ to tam nejhorË╔, ┌e. No, po zcela leg┴ln╔ch operac╔ch se softem na hardisc╔ch a po zjiËt┼n╔, ┌e moje turbokarta v TDMov┼ am├e kravne a pad┴ jaxvin┼.

Pak se vyrazilo do ulic na kurefsky dalekou Ëtreku do Uhersk┘ho Brodu na jakousi slavnost, pouď nebo co, barvy jak na pouďi v noci, prej koloto├e sou p┼kn┘ pokouk┴n╔ a tak. V tla├enici sme ztratili Dizzyho a pak zase naËli a Ëli sme na ┌r┴dlo, pivo, bur├┴k a takov┘ ty potraviny a zdravÎ n┴poje. Pak op┼t asi kilomter a p╩l dlouh┴ ve├ern╔ proch┴zka k TDM, no pak sem si zdĎ╔ml a zase proch┴zka zkurven┴ do kopce na chatu.

Pak ve├er se zase.... to je zase tajn┘. Druhej den sem z taËky se Santou vyt┴hl jinou masivn┼jË╔ taËku a za├alo.... no toje taky tajn┘.

Jeliko┌ sme v├as vyrazili na vlak tak sme ho fpohod┼ stihli. Sakra, ale na t┘hle dr┴ze to s tim, ale fr├╔, ┌e se skoro ned┴ udr┌et rovnov┴ha, kdy┌ sem se nedr┌el ni├eho, sakra. No a pak ten zasranej rychl╔k do Phy, tak nuchutn┼ nacpanej, ┌e kdy┌ u┌ teda st┴t v rychl╔ku, tak v jedni├ce. No, a pak se jelo a┌ do t┘ Phy. Tam rozlu├ka s L┴hvem a Dizzym, no a pak panď┴kem do BeneËova, Enif to vzal rychl╔kem do BeneËova a te─ u┌ asi n┼kde gum╔ u Liberce. No a j┴ si musel hodinku a p╩l znuden┼ po├kat a┌ mi pojede ├ervenej blesk (no na Morav┼ to kalej s ├ervenejma bleskama asi fakt v╔c) do Tomic.

To┌ to bylo dobrÎ. Teda lze Ď╔ci, ┌e Focus 3 dopadl v┘born┼ a tÎmeĎ exceletn┼. Vzhledem k efektivn╔mu vyu┌it╔ JETE bych se teda neËt╔l elekrick┘ho proudu, ale p┼tistovka byla kdysi pro b┘val┘ majitele chatky moc a tak dneska by to st┴lo asi sluËnou p┴lku. Ale co, unplugged je unplugged a m┴ to svoje kouzlo, kdy┌ je.... to je taky tajn┘.

U┌ se t┼Ë╔m na pĎ╔Ët╔ Focus. Sem v ofici┴ln┼ v hLA tak┌e m╩┌u i ofici┴ln┼. No i neofici┴ln┼ je jasn┘, ┌e dalË╔ bude.

Zp┼t