Zp┼t


* ├o hlad┴ blond╔nka v kvetin┴rstve?
  - mu┌skÎ semeno...


* ├o treba povedaď ┌ene s modrinami pod oboma o├ami? - ni├, u┌ jej to bolo povedanÎ dv┴krat...

* ak┴ je najlepËia man┌elka? - hluch┴ slep┴ a blb┴ nymfomanka, ktor┴ vlastn╔ obchod s liehovinami

* vodka, ├o ma dr┌╔ nad vodou..

* ke─ sa mđ┌e ma├ka zje┌iď, mđ┌e sa je┌ko zma├kaď?

* ako sa bude volaď popoluËka po at¤movom v┘buchu? - popol z uËka...

* v ├iernom lese na ├iernom strome sedia dvaja ├ierni mu┌i. jeden hovor╔ druhÎmu: Ty, Fero,po├Ňvaj,nemali by sme prestaď s p┴len╔m t┘ch pneumat╔k?

* v├era mi chceli daď popapuli... - ako vie┌? - no, keby nechceli,tak mi nedajŇ...

* p┴n doktor,sŇ uden┴├e zdravÎ? - neviem,eËte som ┌iadneho nelie├il...

* ot┴zka ryb┴rovi: Tak ├o, berŇ,berŇ...? - berŇ, eËte predchv╔aou som tu mal batoh...

* jano,bol si uz tak┘ opit┘, ┌e by si bozk┴val ┌ene brucho namiesto Ňst? - eËte opitejË╔...

* de┌o, m┴s peknÎ hodinky... - t┘ eËte m¤j dedo ukradol...

* po n┴mest╔ be┌╔ de┌o, fero sa p┘ta:hej de┌o, ├o m┴Ë v tom kufri? -eËte neviem...

* ani├ka hovor╔ jankovi: janko pr╔─ zajtra ku n┴m, nikto nebude doma.. na druh┘ de╬ janko priËiel...a fakt nebol nikto doma...


Zp┼t