Zp┼t

MINIDRßMA

Kr┴├ali spolu po kolajniciach.Dr┌ali sa za ruky a spievali si.Odrazu sa jej medzi podval a kolajnicu zasekla noha. PokŇËali sa nohu oslobodiď, no neËlo to.Rozbehol sa teda po kolajniciach, aby zastavil vlak, ktor┘ mal tadial ╔s╦ ka┌dŇ chv╔lu...On utekal, ona ├akala...Vlak priËiel z opa├nej strany...

SPRßVY

* v noci zo v├era na dnes havarovalo lietadlo na trase Bratislava - KoËice.Najskđr policajti pova┌ovali za pri├inu neË╦astia zlomenŇ vrtulu.AvËak neskđr sa uk┴zalo, ┌e sa jedn┴ o prŇdovÎ lietadlo a tak n┴m poslali hl┴senie, ┌e pr╔├inou neËďastia bolo to, ┌e vypli prŇd

* na Dunaji sa utopili dvaja policajti, hliadkujŇci na motorovom ├lne. Pr╔├inou bolo to, ┌e im skapal motor a chceli ├ln roztla├iď

* dnes otvorili v Bojniciach prvŇ krytŇ nuda-pl┴┌. Prim┴tor predniesol uv╔taciu re├ a potom si sl┴vnostne prestrihol ËnŇrku na tren╔rkach

* Kazim╔r L. si otvoril obchod s drogÎriou.V noci o tretej. Rozsudok: 2 roky

* Samo Vrah v samovra┌ednom Ňmysle zosko├il z osemn┴steho poschodia.Pri uz┴vierke nov╔n je pri tretom poschod╔

* Emil D., zhnusen┘ ┌ivotom zhltol pol kila klincov. Z┴chranka ho odviezla do zberne ┌eleznÎho Ërotu

* Pri hokejovom z┴pase doËlo k nespokojnosti s ├innosďou rozhodcu. Pohreb bude v pondelok

* Na sovietsko - ├╔nskych hraniciach skupina ├╔nskych tankov zaŇto├ila na sovietsky, kludne orajŇci traktor. Ten palbu opĐtoval a po zni├en╔ vËetk┘ch tankov odletel spĐď na z┴klad╬u

* Prepusten┘ poËtov┘ zamestnanec v├era v New Yorku zastrelil trochu lud╔ a ─alË╔ch 58 zranil

* Traja pr╔sluËn╔ci hnutia skinheads zachr┴nili ┌ivot starej babi├ke. Prestali ju kopaď.

* Jimmy M st┴l na okraji priepasti a zosadol z ko╬a. Ńesď jeho pamiatke.

* Naj├erstvej╠ie spr┴vy: o pol hodiny bude koniec sveta. Podla v┘skumu sa vËak toho vđbec nemus╔me ob┴va╦, lebo Slovensko zaost┴va za svetom opol storo├ia.
....aspo╬ neak┴ v┘hoda! =) piXie


INZERCIA

* KŇpim no├n╔k s uchom do vnŇtra. Zn.m┴m mal┘ byt

* Pred┴m n┴hrobn┘ kame╬, m┴lo pou┌╔van┘, vhodn┘ najmĐ pre rodinu Mc Intosh

* PaËer┴k zamestn┴ za vysokÎ prov╔zie coln╔ka


PO¸ZIA

* ˇup tam Ëup sem
o├ko vylŇpnem

* ˇne├ku, Ëne├ku vystr├ r╩┌ky
dokud dr┌╔m v ruce n╩┌ky

* Pustil som si ┌ilou
motorovou p╔lou

* Na prechode pro chodce
drt╔ Tatra d╩chodce
d╩chodce se vrt╔
Tatra ho d┴l drt╔
hopky, hopky, hopky
do rodinnÎ hrobky

* Takto sa von nechod╔
sk┴kaď trin┴sď poschod╔

* St┴do ovc╔ na priecest╔
pod r┘chlik sa hravo zmest╔

* Jedna velk┴ potvora
voËla ku n┴m do dvora
u┌ k n┴m viacej nevkro├╔
m┴ motyku v obo├╔

Zp┼t