Zp┼t

P┴r postĎeh╩ z MIP'2k


Letos sem byl na MIPu poprv┘ a tak nev╔m co je typickej MIP a co nejni a nem╩┌u v tomle vohledu srovn┴vat. Ale proto┌e chci nakl┴vesit sv╩j nejpodstatn┼jË╔ postĎech z MIP'2k: Pohoda, vpohod┼ pohoda. Jo, to sem si vodpo├nul.

No a proto┌e nejsem Scaterac, nebudu tu rejpat do nedostatk╩, proto┌e jestli n┼jak┘ byly tak sou mi pon┼kud ukraden┘. No, ale aby se neĎeklo: Furt prËelo, ale pĎ╔rod┼ to nevy├╔t┴m, tak p┼kn┼ chcalo a vzduch se pak lehce a nen┴siln┼ dejchal a v marigotce u dem dÎËď neva, pod celtou je to soda z┴les┴ck┴, ale vpohod┼ no pod deËtn╔kem u piva je taky pĎ╔jemn┼.

Tak co se d┼je na MIPu to se fËechno do magu nep╔Ëe, ikdy┌ sem v pokuËen╔, ale zase vono by to bylo zbyte├n┘ zas tolik vop┼vovat.

No, ale kl╔dek, tenhle ├l┴nek bude hutnej, budou toti┌ drby. Hele lidi nezab╔jejte mn┼, nem╩┌u si pomoct. Tak jedem (poĎad╔ je n┴hodn┘):

Jako ob┼tina, kter┴ je vykoupen╔m za MIP, se projevila Lahv┴├ova Blizzina 1260, kter┘ vod┼Ëla patice, co┌ nepot┼Ë╔, tak┌e L┴hve byl po n┼jakou dobu nabru├enej jak medv┼d. Ale jak┌tak┌ se z toho dostal. Tak┌e douf┴m, ┌e te─ u┌ to m┴ zase f cajku. Jo, ale hlavn┼, L┴hve m┼l zase nov┘ dem├a a proto┌e Wincle dojel pro sv┘ Apollo 040, tak sme za├ali ├um┼t, n┼kteĎ╔ i rejpat (┌e jo), hlavn┼ teda do old school, pĎece jen new school rulez, ┌e jo.

Trochu sme zahulili sam├╔ rostliny konop╔. Hmmm, trochu.

Holy vyzkouËel zdali je pod marigotkou dost sucho a m╔stn┼ dost vlhko. Z v┘sledk╩ expedice vËak nebyl nadËen. Doslova prohl┴sil: ¬Docela mn┼ to zklamalo.║ Tak┌e pĎeju v╔c Ët┼st╔ pĎi dalË╔ch expedic╔ch a d╔ky za soft. No, jo kraden┴ tĎ╔p┼tka, dobr┴ tĎ╔p┼tka. No jo, jasn┼, pard¤n, vËichni maj leg┴ln╔ soft.

No a digitizÎr si zas u┌il. To nebudu rozv┴d┼t.

Kde kdo paĎil na playstu. Jaxvin┼.

VËichni chlastali do tĎ╔, mn┼ to v┌dycky vcuclo do spac┴ku kolem des┴t┘. F osm sn╔dan┼, pak kafe, n┼jak┘ pivo, dv┼ fajfky no a je vodpoledne. Taky sem ve stĎedu vyrazil na houby a neËel sem jen dv┼ hulibinky fialov┘ m╔sto mochom╩rek ├erven┘ch, tak┌e p┼kn┘ hovno. Pak sem kdekoho nasral ¬mast╬┴kama║, hmmmm, no. Tak jo vomlouv┴m se: ┌┴dn┘ ¬mast╬┴ci║, ale ¬rekreanti║.

Ty parchanti, teda Wicle, Werich (Wincle's alter ego), Tittus ˇpiritus (starej pes, teda sp╔Ë liË┴k) a spousta dalË╔ch (podrobn┘ titulky v teletextu na str. 756) hr┴li mach┴├ka, m╔sto prË╔. Teda mach┴├ek m┼ nebere, ┌e jo. Ale zase d╔vat se na to d┴ a vypad┴ to docela jako pr├a. A pivo. Co je to elektrobastardray? Elekrobastardray. Ne, pro pivo. M╩┌e bejt pivo vy├ichl┘?

Konzilium vyhulenejch se schodlo, ┌e sam├╔ kv┼tenstv╔ konop╔ (+ n┼jak┘ listy) je sra├ka, shit a ¬neni to dobr┘║, ale ┌e zhulit se z toho d┴. Technologie ¬Zahul╔me a Uvid╔me (ZaU)║, tud╔┌ o├ividn┼ funguje. Ty've a ty flashbacky.

Hmmm, pokud z v┘ËËËËËe uvedenÎho ├l┴nku nech┴peË NIC anebo velmi m┴lo, taxi nebyl na MIP'2k.
MIP RULEZ.

Zp┼t