Zp┼t

PĎ╔hody z nenorm┴ln╔ho ┌ivota II


No a je to tu zase..zase jedna ┌ivotn╔ story jaxvin┼. Tentokr┴t to bude chuďofka, kter┴ souvis╔ s naË╔m milovan┘m monopoln╔m zkurvencem Telecomem.

Vlastn┼ to za├alo na Apocalypse 2k (3d chlast), kde Enif vyhr┴l za MotionBlur v 64k intro compu modem 33k6 ESP a pu├il mi ho a to tak, ┌e ho L┴hve rovnou poslal na mou adresu. Tak┌e za├alo bejt jasn┘, ┌e moje pĎipojen╔ k interfernetu je jen ot┴zkou ├asu (to sem jeËt┼ netuËil, ┌e je to sp╔Ë ot┴zkou stalet╔). Jen┌e....┌e bych se pĎip╔ch na st┴vaj╔c╔ telefonn╔ linku (kter┴ nejni moje) to neklaplo, tak┌e sem jednoho osudn┘ho Ňter┘ v ├ervnu 2000 zaËel na z┴kaznick┘ centrum Prasecomu v BeneËov┼.

Vyplnil sem ten stupidn╔ pĎihlaËovac╔ formul┴Ď (no co, kterej formul┴Ď nejni stupidn╔) a s t╔m, ┌e mi do 14 dn╩ pĎijde jakejsi dopiz a do m┼s╔ce mi to zapojej sem vklidu vodeËel. Dopis pĎiËel do tejdne, dalË╔ tejden z Telocomu volali a pak se pĎijel pod╔vat kam to maj zapojit takovej chl┴pek, kterej vzd┴len┼ pĎipom╔nal Scaterace, aspo╬ t╔m pov┘Ëeneck┘m v┘razem (J┴ sem telekom┴k a kdo je v╔c, ┌e jo, zn┴me je prdy).

No a f Ňter┘ 27.├ervna pĎijeli dva man╔ci vod Prasecomu, ┌e mi to zapojej. Jen┌e.... se za├ali divit, ┌e je to do prvn╔ho pAtra a ┌e jako nemaj ┌ebĎ╔k. No s╔la - v dotazn╔ku maj naps┴no 1.patro, zavolaj, tak jim Ďeknu 1.patro, pĎijede chl┴pek a zase se mrkne na to, ┌e 1.patro a pak....si nepĎivezou ┌ebĎ╔k. Prasecom - pĎekon┴ vlastn╔ blbost - molochizmus inside. Po ot┴zce, ┌e by jako m┼li v┼d┼t, ┌e potĎebujou ┌ebĎ╔k, kr├ej ramenama a melou cosi vo tom, ┌e ty chl┴pci co to vomrk┴vali nejsou vod nich, ┌e je to n┼kdo jinej. Hmm, jedno prase├╔ ucho nev╔ co d┼l┴ druh┘ prase├╔ ucho. Tak si pu├ej n┴Ë ┌ebĎ╔k, ale ten se jim zd┴ moc t┼┌kej, tak┌e se lou├ej a porou├ej s t╔m, ┌e mi to pĎijedou zapojit pĎ╔Ët╔ pond┼l╔.

Je 11. ├ervence 2000, 12:52:21. No a co mysl╔Ë? PĎijeli? Hovno, ani hovno, nepĎijeli. Tak┌e zase nepĎipojen ├ek┴m kdy mi to zapojej. Douf┴m, ┌e se do d╩chodu do├k┴m.

A do├kal sem se. Je 7. srpna 2000, 20:23:47 a pĎed tejdnem (31.07.00) to uvedli do chodu. Tak a te─ u┌ se t┼Ë╔m a┌ mi za to pĎijde mastnej Ň├et. No neni ten Telecom Ňchvatnej? A t┼ch lid╔ co to u┌iv╔. A ty n┴dhern┘ Ň├ty co pos╔laj. A hlavn┼ ta zaj╔mav┴ a skv┼le placen┴ pr┴ce, ┌e jo Scaterac. Aspo╬ ┌e to tady kabely nevedou po dr┴ze, ale zakopan┘ vedle st┴totofky. Takov┴ indukce vod traďoelekrifikont¤zon╔ch vodi├╩, to je v┼c, zkurv╔ modem, jedna b┴se╬. To tot┴ln┼ zm┼n╔ z╔tĎek. Fakt to um┼j.

Zp┼t