Zp┼t

Telefon┴t


OsudnÎ telefonov┴n╔ a jeËt┼ osudn┼jË╔ n┴sledky.

Pan╔ Nov┴kovou pr┴v┼ operovali na chirurgickÎm odd┼len╔ jistÎ nemocnice. Pan Nov┴k starostliv┘ man┌el se telefonicky dopt┴v┴ na v┘sledek.

Nov┴k: Hal¤, je tam chirurgie?

SestĎi├ka: Ano, pros╔m

Nov┴k: Spojte mne laskav┼ s panem prim┴Ďem Vysko├ilem.

Prim┴Ď: Tady doktor Vysko├il.

Nov┴k: Tady Nov┴k, pros╔m v┴s, pane prim┴Ďi, jak se daĎ╔ mÎ pan╔ a jak...


V tÎ chv╔li v telefonu hrkne a pan Nov┴k je nev┼domky spojen s autospr┴vk┴rnou, je┌ pr┴v┼ hovoĎila s majitelem nabouranÎ motorky.


Nov┴k: ...a jak to dopadlo?

Automechanik: Pr┴ce na n╔ byla dost t┼┌k┴. Museli jsme j╔ v prvÎ Ďad┼ ud┼lat nov┘ zadek. Asi jste na n╔ jezdil moc rychle. Podle vËeho jste na ni naskakoval hodn┼ zvysoka a mus╔m v┴m Ď╔ct, ┌e m┴te p╔st jednostrann┼ zŇ┌en┘ a abych pravdu Ďekl, za moc to nestoj╔. Asi proto m┼la vytlu├enÎ st┼ny. Ve zkuËebn┼ jsme na ni vyzkouËeli celou sadu p╔st╩ a kdy┌ jsme j╔ jeden nasadili, pochopiteln┼ v┼tË╔ ne┌ ten v┴Ë, byl v┘sledek jedine├n┘! Svezli jsme se na ni ├tyĎi s n┴ramn┘m po┌itkem. VËecko n┴dhern┼ vydr┌ela, jen chv╔lemi h┴zela zadkem, proto┌e ji ├as od ├asu podj╔┌d┼l. VpĎedu tekla a vzadu ji uch┴zel plyn. Tak jsme ji prozat╔m ucpali hadrem, ale jeËt┼ to za├ist╔me.

Na druhÎm konci dr┴tu se ozvala r┴na.

To pana Nov┴ka trefil Ëlak! :-)))

Zp┼t