Zp┼t

Zp┼t
Tak n┴m vyËlo AP14


Proto┌e sme to jeËt┼ nezabalili tak pr┴v┼ ├teË Ňvodn╔k k Amiga Positive 14 a ten i cel┘ ßPÎ├ko je vop┼t k¤dov┴no KIO8mou jako to minul┘.
Tentokr┴t se vrhnu na barven╔ textu, tak┌e se pĎipravte na barvy z rusk┘..teda ne z rusk┘, ale ze star┘ho dobr┘ho ├esk┘ho Bro┌╔ku Color, teda pokud si na n┼ vzpomenu, ale f ka┌d┘m pĎ╔pad┼ to bude pokouk┴n╔├ko.
Tak co tĎin┴ctka? Ste nasran┘, zhnusen┘, vopruzen┘ a znechucen┘? Nebo nadËen┘ a uneËen┘? No to je jedno tak jako tak, je tady dalË╔ Ňchvatn┘, supa und dupa n¤mero ├trn┴ct, ke kter┘mu pr┴v┼ p╔Ëu n┼jak┘ Ňvodn╔ kecy.
Jo a te─ m┼ napad┴, tady rozebrat co jako ßPÎ├ko je a v co se asi m╩┌e vyv╔jet. Tak┌e Amiga Positive je mag, kterej je amiga pozitivn╔ a kterej je defacto vo vËem - z┴le┌╔ jen na tom co se do n┼j nap╔Ëe. A aby bylo zcela jasno, tak tady v ßPÎ├ku nem┴me ┌┴dnou kotelnu na ztopen╔ nepohodlnejch ├l┴nk╩ a dopis╩ - tj. ┌┴dnej d╩kladnej r┴doby odbornej v┘b┼r takzvanejch ¬kvalitn╔ch║ ├l┴nk╩, jinak otevĎen┼ nakl┴veseno CENZURU.
Tak┌e vznik┴ Co jinde nevyËlo..... co┌ je nov┴ rubrika Amiga Positivu, kde budu zveĎej╬ovat ├l┴nky, kter┘ sem napsal p╩vodn┼ pro jin┘ magy ne┌ ßPÎ├ko a kter┘ mi tam z ¬r╩znejch║ d╩vod╩ nevyËly. Tak┌e takov┴ anticenzorsk┴ rubrika nebo taky tady vyjdou ├l┴nky, kter┘ u┌ jinde vyj╔t nestihli a vyj╔t nestihnou, proto┌e mag v kter┘m m┼li p╩vodn┼ bejt u┌ nevyËel nebo nevyjde.
No, tak si to pĎe├t┼te a uvid╔te, ┌e to pĎesn┼ takov┴ sra├ka jakou ste ├ekali nebo ne├ekali. Uvid╔te, ┌e jo. A jeËt┼ n┼co... tohle rozhodn┼ nejni posledn╔ ├╔slo Amiga Positivu.
Zp┼t


Zp┼t