Zpět

Tento kurz je určený pre poslucháčov VŠ a univerzít, prekladateĺov, ale aj širokú verejnosť, ktorí pociťuje únavu z príliš rozsiahlej znalosti ANJ. Po dôkladnom prečítaní následujúcich cvičení by sa mala objaviť úúava, zapríčinení zní ením a deštrukciou vašich jazykových vedomostí.
1. Slang - Slang

   Je mi na šiablu.     it is on the sword to me.
   Vylez mi na hrb!     Climb up my back-mountain!
   Mám to na háku.     I have it on the hook.

2. Názvy piesní z originálu do slovenčiny - Song titles

   Love me do.       Urob mi to.
   Hold me tight.      Podrž mi ponožku.
   Let it be.        Nechaj tú včelu.

3. Slovensk0 mená - Slovak names

   Severán         Northbert
   Gejza          Gaybehind
   Vlasta          Hairy-fairy
   Blanka          Membrane
   Ludomil         Manlover
   Servác          Shitmore

4. Geografick0 názvy - Geographical names

   Nitra          NItro City
   Liptovský MIkuláš    The Liptov Santa Claus
   Rimavská Sobota     Rome Saturday
   Michalovce        Michaelsheep
   Partizánske       Los Partisanos
   Nové Mesto n/V      New York upon Scales
   Komárno         Los Mosquitos
   Maršínka         Ganjaville
   Trenčianska Teplá    Trenchiner Lesbian

5. Ustálene slovné spojenia - Collocations

   metrový textil      One meter long textile
   vysoké postavenie    a high erection
   svatojánska muška    a Saint John fly

6. Náradie a nástroje - Tools and devices

   hrebe          a hair synchroniser
   obuvák          a shoe on-putter
   vštačka         a wall-hole maker

7. Folklór - Folklore

   Močila konope, močila, žabka jej do čizmy skočila...
   She was pissin', ganja pissin' - froggie jumpin' to her
   bootling...

8. Inititúcie

   Matica Slovenská     The Slovak Matrix
   Slovenská národna rada  The Slovak National Help

9. Frazeologizmy - Phrases, idioms & proverbs

   Pre mňa - za mňa      For me - behind me
   Bežal ozlomkrky      He ran about a neck-break
   Klamala ostošesť      She has lied about one hundred and
                six
   Trafená hus zagágala    A shot goose will make gaggle
   Dala mu kopačky      She gave him a pair of mining-shoes


Zpět