Indikátory modemu

Pokud máte k Amize nějaký ten modem, vsadím se s vámi, že se jedná o modem externí. Pokud jste ho zakoupily bez návodu, bez českého návodu a neumíte moc anglicky, nebo s mizerným návodem (můj případ), možná vás zajímá na co jsou ty blikající led diody (nebo v lepším případě digitální číslice). Takže tady máte jejich popis:

PWR Power - napájení - indikace přívodu elektrické energie. Pokud svítí je modem pod napětím.

MR Modem Ready - modem je připraven - po zapnutí modemu se provede interní test, který prověří obvody modemu. Pokud se nezjistí žádná závada rozsvítí se tahle kontrolka a měla by svítit po celou dobu až do jeho vypnutí.

AA Auto Answer - automatická odpověď - kontrolka označuje "zvednutí telefonu modemem". Pokud někdo zavolá číslo, na kterém máte připojen modem, modem telefon zvedne a pokusí se navázat spojení.

CD Carrier Detect - detekce nosného signálu - kontrolka označuje, že modem nalezl na telefonní lince správný nosný signál od druhého modemu.

TR nebo TxD Terminal Ready nebo Transmit Data - terminal je připojen -svítí pokud modem detekuje na seriové lince signál, kterým mu počítač oznamuje, že je s ním připraven komunikovat.

SD Send Data - posílat data - svítí, když počítač posílá data modemu.

RD nebo RxD Receive Data - přijímat data - svítí když počítač přijímá data z modemu.

OH Off Hook -zvednuto - indikátor ohlašuje, že telefonní linku používá modem. Když vám někdo zavolá a svítí tahle kontrolka, tak má dotyčný smůlu. :-)

HS High Speed - vysoká rychlost - svítí, když modem komunikuje vysokou rychlostí. Co je to ta vysoká rychlost závisí na daném typu modemu.

Toto jsou pouze základní kontrolky, které se mohou u jednotlivých modemů trochu lišit v označení, ale funkce zůstává stejná, takže není problém ji zjistit. Na některých modemech můžete nalézt i některé další kontrolky jako je indikátor aktuální rychlosti a podobně. V podstatě se ale dá říct, že většinu z těchto popisovaných kontrolek naleznete univerzálně na každém modemu.

Flegy